นิรนัยย่อหน้า: ความหมายและลักษณะ

ในบทเรียนภาษาโลกเราต้องรู้จักย่อหน้า ย่อหน้าคือองค์ประกอบของประโยคหลาย ๆ ประโยคซึ่งประกอบด้วยความคิดหรือความคิด ย่อหน้าสามารถแยกแยะได้ตามตำแหน่งของแนวคิดหลัก มีวรรคนิรนัยเช่นเดียวกับวรรคอุปนัย ทั้งสองมีความแตกต่างและลักษณะเฉพาะของตัวเอง แล้วความหมายของนิรนัยคืออะไรและลักษณะของวรรคนิรนัยคืออะไร?

นิยามของย่อหน้านิรนัย

ย่อหน้าแบบนิรนัยคือย่อหน้าที่มีแนวคิดหรือแนวคิดหลักอยู่ที่จุดเริ่มต้นหรือบรรทัดแรกของย่อหน้า โดยปกติแล้วจะเริ่มต้นด้วยข้อความทั่วไปตามด้วยคำอธิบายเฉพาะในรูปแบบตัวอย่างหลักฐานรายละเอียดพิเศษและอื่น ๆ ความหมายของนิรนัยคือสิ่งที่เป็นนิรนัยเราสามารถตีความได้ว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากสิ่งทั่วไปซึ่งจะไปสู่สิ่งที่เฉพาะเจาะจง ..

ลักษณะของย่อหน้านิรนัย

เรารู้แล้วเกี่ยวกับหนึ่งในลักษณะของย่อหน้าแบบนิรนัย ได้แก่ ประโยคหรือความคิดหรือแนวคิดหลักอยู่ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า แต่ยังมีลักษณะบางประการของย่อหน้านิรนัยซึ่งเราจะพูดถึงในรายละเอียด

1. แนวคิดหลักอยู่ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า

ตามความหมายของคำว่านิรนัยซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นนิรนัยย่อหน้านิรนัยใส่แนวคิดหลักไว้ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า แนวคิดหลักนี้ประกอบด้วยประโยคที่จะอธิบายเนื้อหาของย่อหน้าอย่างกว้าง ๆ และเป็นวิธีการสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเนื้อหาของย่อหน้า

2. รูปแบบของการพัฒนาจากทั่วไปเป็นพิเศษ

ลักษณะที่สองคือรูปแบบของการพัฒนาจากทั่วไปไปสู่เฉพาะ แนวคิดหลักทั่วไปจะตามด้วยประโยคสนับสนุนเฉพาะ โดยปกติจะมีคำอธิบายตัวอย่างหรือหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดหลัก

ตัวอย่างย่อหน้าแบบนิรนัย

เพื่อให้เข้าใจย่อหน้าเชิงนิรนัยชัดเจนยิ่งขึ้นลองดูตัวอย่างบางส่วน:

ตัวอย่างแรก:

ปลีกตัวสังคมเป็นวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลในการเอาชนะปัญหาโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้น สิ่งนี้ถูกเลือกเพราะสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ขั้นตอนนี้ได้นำไปใช้ในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นในอิตาลีสหรัฐอเมริกาและอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งนี้จะ จำกัด การเคลื่อนไหวของชุมชน แต่ก็ถือว่าสามารถลดจำนวนผู้ป่วยจากการระบาดทั่วโลกนี้ได้

คำอธิบาย:  

เราจะเห็นแนวคิดหลักของย่อหน้าคือ "การห่างเหินทางสังคมเป็นทางออกจากรัฐบาลในการเอาชนะปัญหาการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น"ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่พยายามให้ภาพรวมของย่อหน้านี้ นอกจากนี้แนวคิดหลักนี้จะตามมาด้วยประโยคเฉพาะที่อธิบายจุดประสงค์ของแนวคิดหลัก

ตัวอย่างที่สอง: 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นความกังวลหลักสำหรับคนหนุ่มสาว เกิดนักเคลื่อนไหวและองค์กรต่างๆมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากเยาวชน พวกเขาทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวนั่นคือการสร้างความตระหนักถึงอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์

คำอธิบาย:

"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาหลักสำหรับคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน" เป็นแนวคิดหลักซึ่งให้ข้อมูลว่าย่อหน้านี้จะกล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้น ประโยคพิเศษหลังจากนั้นจะเสริมสร้างกลุ่มหลักที่ได้รับการนำเสนอ

สรุป

ความหมายของนิรนัยคือสิ่งที่มีลักษณะของการหักเริ่มต้นจากบางสิ่งทั่วไปและต่อด้วยบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจง สิ่งนี้เข้ากันได้ดีกับนิยามของย่อหน้านิรนัยซึ่งเป็นย่อหน้าที่วางแนวคิดทั่วไปหลักไว้ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า ตามด้วยประโยคพิเศษที่จะอธิบายแนวคิดหลัก

คุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่? โปรดเขียนคำถามของคุณในคอลัมน์ความคิดเห็นและอย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้