เส้นเรขาคณิตและอนุกรม

ในทางคณิตศาสตร์รูปแบบตัวเลขคือการจัดเรียงตัวเลขหลายตัวซึ่งเป็นรูปแบบที่แน่นอน รูปแบบตัวเลขหลายประเภท ได้แก่ รูปแบบคู่คี่เลขคณิตและเรขาคณิต วันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบตัวเลข 2 ประเภท ได้แก่ เส้นเรขาคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

เส้นเรขาคณิตคือลำดับของตัวเลขที่ประกอบด้วยเงื่อนไขที่มีสัดส่วนคงที่ เทอมแรกของลำดับเรขาคณิตแสดงด้วย a. อัตราส่วนหรือการเปรียบเทียบระหว่างสองคำแสดงด้วย r

เส้นรูปทรงเรขาคณิตสามารถกำหนดได้ดังนี้

a, ar, ar2, ar3, …, arn-

a = เทอมแรกของลำดับเรขาคณิต

r = อัตราส่วนระหว่างเงื่อนไข

n = ลำดับของเงื่อนไข

ในการกำหนดค่าของเทอมหรืออัตราส่วนที่ n เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้

สูตรแถวชุด

U n = เทอมที่ n

ลองดูตัวอย่างปัญหาด้านล่าง

กำหนดลำดับเรขาคณิต 3, 9, 27, 81, 243 จากนี้กำหนดอัตราส่วนของลำดับเรขาคณิต!

เรารู้ว่า U 1 = 3 และ U 2 = 9 ดังนั้นถ้าเราใส่ลงในสูตรเราจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

แถวอนุกรมสูตร 2

ดังนั้นอัตราส่วนหรือการเปรียบเทียบลำดับเรขาคณิตด้านบนคือ 3

(อ่านเพิ่มเติม: ลอจิกทางคณิตศาสตร์จากการปฏิเสธไปสู่ความซ้ำซ้อนทางชีวภาพ)

ในขณะเดียวกันอนุกรมเรขาคณิตคือผลรวมของเงื่อนไขในลำดับเรขาคณิต อนุกรมเรขาคณิตสามารถแสดงได้ด้วย S nซึ่งหมายถึงจำนวนของ n พจน์แรกในลำดับเรขาคณิต

อนุกรมเรขาคณิตสามารถกำหนดได้ดังนี้

สูตรแถวอนุกรม 3

a = เทอมแรกของลำดับเรขาคณิต

r = อัตราส่วนระหว่างเงื่อนไข

n = ลำดับของคำสุดท้ายที่เพิ่ม

U n = เทอมที่ n

ลองดูตัวอย่างปัญหาด้านล่าง

ระบุว่าอนุกรมเรขาคณิตที่มีเทอมแรกคือ 6 และเทอมที่สี่คือ 48 แล้วผลรวมของหกเทอมแรกคือ ... ?

เรารู้ว่า a = 6 และ U 4 = 48 ถ้าเราเสียบสูตรผลลัพธ์จะเป็นดังนี้

อนุกรมแถวสูตร 4

ดังนั้นผลรวมของ 6 เทอมแรกในชุดข้างต้นคือ 378