อิทธิพลของความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อโลก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมีนวัตกรรมมากมายที่เป็นผลมาจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) แน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลดีต่อประเทศหนึ่งเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและเปิดโลกทัศน์และให้ความรู้แก่ประชาชน

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในด้านเทคโนโลยี โดยที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในขณะนี้ช่วยอำนวยความสะดวกและความสะดวกสบายให้กับชีวิตมนุษย์

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติของทุกสิ่งการเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งผลข้างเคียงบางประการสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวงจร ดังนั้นอะไรคือผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโลกในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและกฎหมาย?

อิทธิพลเชิงบวกของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการเมือง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้คุณค่าต่างๆเช่นเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและการเปิดกว้างส่งผลต่อความก้าวหน้าของจิตใจและการมีส่วนร่วมของชาติ ค่านิยมเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่ดีในการควบคุมเพื่อความต่อเนื่องของรัฐบาลที่สะอาดซื่อสัตย์ยุติธรรมและสามารถยอมรับปณิธานของชุมชนได้ดี

ด้านเศรษฐกิจ

ในด้านเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศักยภาพในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มความมั่งคั่งของประชาชนเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเปิดตลาดระหว่างประเทศสำหรับการผลิตในประเทศ

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและแกดเจ็ตที่ซับซ้อนทำให้ใครบางคนสามารถรับข้อมูลได้ง่ายขึ้นจากทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในกิจวัตรประจำวัน

ด้านกฎหมาย

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีผลต่อการป้องกันและความมั่นคงหลักนิติธรรมประชาธิปไตยและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมีมากขึ้น นอกจากนั้นความต้องการหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่โปร่งใสเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็มีมากขึ้นเช่นกัน

(อ่านเพิ่มเติม: แนวโน้มเทคโนโลยีปี 2020 มีอะไรใน Edutech)

นอกจากนี้กฎระเบียบทางกฎหมายและการจัดทำข้อบังคับทางกฎหมายที่เอื้อประโยชน์และสนับสนุนประชาชนโดยรวมจะได้รับการเสริมสร้าง

อิทธิพลเชิงลบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการเมือง

ด้วยการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปได้ว่าค่านิยมเช่นเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและการเปิดกว้างอาจถูกสังคมตีความผิดได้ สิ่งนี้สามารถทำลายเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศได้

ด้านเศรษฐกิจ

ในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากสามารถเพิ่มการค้าเสรีซึ่งทำให้สินค้าในท้องถิ่นถูกกดดันความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเกิดขึ้นเนื่องจากการแข่งขันอย่างเสรีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจของประเทศถูกควบคุมโดยชาวต่างชาติและที่แย่กว่านั้นกลไกการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจถูกควบคุมโดยตลาดอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐบาลทำหน้าที่เท่านั้น ผู้ควบคุม.

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปสู่การนับถือศาสนาเช่นเดียวกับวิถีชีวิตที่สมบูรณ์และความเป็นปัจเจก หลักสูตรนี้ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมหากบุคคลไม่สามารถยอมรับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าคุณค่าทางสังคมและศาสนาจะจางหายไป ในกรณีที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบางครั้งอาจทำให้ใครบางคนลืมความสัมพันธ์กับคนอื่นและละเมิดบรรทัดฐานทางศาสนาเช่นการขโมยโดยการเจาะเข้าไปในสถาบันการเงินเป็นต้น

ด้านกฎหมาย

เป็นที่กลัวว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขากฎหมายจะส่งผลให้เกิดการกระทำแบบอนาธิปไตยจากสังคมที่ทำลายเอกภาพและความสมบูรณ์ของชาติความมั่นคงและเสถียรภาพของชาติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทางออกในการรับมือกับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศเพื่อให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องเป็นไปตามหลักการของพันคศิลาคือพระเจ้าองค์เดียวและได้รับการสนับสนุนจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสาธารณะและชีวิตทางปัญญาของชาติ

นอกจากนี้ยังหวังว่าประเทศที่มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจจะไม่พึ่งพาหน่วยงานพหุภาคีมากเกินไป แต่เป็นการเสริมสร้างการผลิตในประเทศโดยใช้วัตถุดิบในประเทศและมุ่งเน้นไปที่ประชาชน