รู้จักแนวคิดกฎของนิวตันในฐานะพื้นฐานของกลศาสตร์คลาสสิก

กฎของนิวตันเป็นกฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำต่อวัตถุและการเคลื่อนที่ที่เกิดจากมัน กฎการเคลื่อนที่นี้เป็นพื้นฐานของกลศาสตร์คลาสสิกซึ่งอธิบายไว้ในกฎสามข้อของฟิสิกส์

ตามชื่อที่มีความหมายกฎของนิวตันถูกยกมาเป็นครั้งแรกโดยเซอร์ไอแซกนิวตัน (ค.ศ. 1643 - 1722) นักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาชาวอังกฤษ ในเวลานั้นเขาได้ตีพิมพ์ผลงานชื่อPhilosophiæ Naturalis Principia Mathematica ซึ่งใช้ในการอธิบายและศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุและระบบทางกายภาพต่างๆในเวลาต่อมา

ตรรกะไม่สามารถอธิบายวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ แต่ถ้าคุณใช้กฎหมายนี้คุณจะคำนวณความเร็วและระยะทางได้ เช่นเดียวกับเมื่อวัตถุตกลงจากบนลงล่างหรือวัตถุเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

กฎของนิวตัน 1

"ถ้าแรงผลลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์วัตถุที่อยู่ในช่วงแรกจะหยุดนิ่ง วัตถุเดิมที่เคลื่อนที่ในแนวตรงอย่างเป็นระเบียบจะยังคงตรงอย่างเป็นระเบียบด้วยความเร็วคงที่ "

ตามกฎหมายนี้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าวัตถุมีแนวโน้มที่จะคงสภาพ วัตถุที่อยู่นิ่งมักจะอยู่นิ่งและวัตถุที่เคลื่อนที่จะมีแนวโน้มที่จะไม่เคลื่อนที่ ดังนั้นกฎข้อแรกของนิวตันจึงเรียกอีกอย่างว่ากฎแห่งความเฉื่อยหรือกฎแห่งความเฉื่อย (อธิบายโดยกาลิเลโอ)

ตัวอย่างการใช้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน

  1. เมื่อยานพาหนะเคลื่อนที่หยุดกะทันหันผู้โดยสารที่อยู่ในนั้นจะถูกผลักไปข้างหน้า
  2. เมื่อรถที่หยุดเคลื่อนที่กะทันหันผู้โดยสารที่อยู่ในนั้นจะถูกผลักถอยหลังโดยอัตโนมัติ

สูตร

กฎข้อที่สองของนิวตัน

"ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตามปริมาณของแรง (แรงที่เป็นผลลัพธ์) ที่กระทำต่อวัตถุและแปรผกผันกับมวลของมัน"

ตัวอย่างการใช้กฎของ Newton II

  1. รถบรรทุกที่บรรทุกมวลน้อย (วัตถุ) จะได้รับอัตราเร่งที่มากกว่ารถบรรทุกที่บรรทุกสินค้ามาก
  2. เลี้ยงลูกบนพื้นผิวเรียบ

สูตร

โดยที่ F คือแรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุ (N); m คือมวลของวัตถุ (กก.); และ a คือความเร่งของวัตถุ (m / s2)

กฎของนิวตัน III

"เมื่อวัตถุออกแรงกระทำต่อวัตถุชิ้นที่สองวัตถุชิ้นที่สองจะออกแรงเท่ากัน แต่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับวัตถุชิ้นแรก"

ตัวอย่างการใช้กฎของ Newton III

  1. เมื่อเรากดจมูกจมูกยังกดมือทำให้เกิดความเจ็บปวด ยิ่งเรากดมันหนักเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้น
  2. เมื่อมือของเรากระแทกโต๊ะโต๊ะจะให้แรงกลับมาที่มือของเราด้วยขนาดเท่ากันและในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของแรงที่เราออกแรง ยิ่งตีโต๊ะหนักเท่าไหร่มือก็ยิ่งเจ็บ

สูตร