กลไกการหายใจในมนุษย์

หายใจเข้าลึก ๆ แล้วหายใจออก พูดง่ายๆก็คือกลไกการหายใจคร่าวๆ ในความเป็นจริงการหายใจซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการหายใจเป็นกระบวนการที่ยาวนาน

เมื่อเราหายใจเข้าออกซิเจนจะเข้าสู่โพรงจมูกแล้วส่งไปที่ปอดผ่านลำคอ ในปอดมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนที่เราหายใจจะถูกพาโดยเลือดไปยังหัวใจและทั่วร่างกายในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปล่อยออกทางลำคอและไปสิ้นสุดที่โพรงจมูกเมื่อเราหายใจออก

แล้วจุดประสงค์ของการหายใจคืออะไร? ไม่มีอะไรนอกจากผลิตพลังงาน มาได้ยังไง? เนื่องจากการหายใจจะกระจายออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ทั้งหมดของร่างกายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ร่างกายของเราทำงานได้ตามปกติ เมื่อเราหายใจเข้าไปจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดและเนื้อเยื่อซึ่งเรียกว่าการหายใจของเนื้อเยื่อ ในเนื้อเยื่อเซลล์ยังทำการหายใจของเซลล์ซึ่งผลิต ATP เป็นแหล่งพลังงานสำหรับกิจกรรมทางสรีรวิทยา

(อ่านเพิ่มเติม: ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และประเภทตามกิจกรรมของกล้ามเนื้อ)

เมื่อเราทำการหายใจมีกลไกทางเดินหายใจสองอย่างคุณก็รู้ อะไรมั้ย?

แรงบันดาลใจ

กลไกแรกของการหายใจคือแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจเกิดขึ้นเมื่ออากาศถูกหายใจผ่านโพรงจมูกและเข้าสู่ร่างกาย แรงบันดาลใจมักเรียกว่าการสูดดม เมื่อเราสร้างแรงบันดาลใจกะบังลมและกล้ามเนื้อหน้าอกจะหดตัว ปริมาตรของช่องอกขยายปอดขยายและอากาศเข้าสู่ปอดเพราะเราป้อนอากาศเข้าสู่ร่างกาย

หมดอายุ

ในทางกลับกันกลไกทางเดินหายใจที่หายใจออกหรือที่เรียกว่าการหายใจออกจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายสู่ภายนอก เมื่อทำการหายใจออกกะบังลมและกล้ามเนื้อหน้าอกจะคลายตัว ปริมาตรของช่องอกกลับสู่สภาวะปกติเนื่องจากมีอากาศออกจากปอด

ในหนึ่งลมหายใจเราทำหนึ่งแรงบันดาลใจและหนึ่งการหมดอายุ