เขียนคำนำอย่างไรให้ดีและถูกต้อง?

ตามชื่อที่แนะนำคำนำคือบรรทัดของประโยคที่กลายเป็นบทนำหรือเปิดบทความซึ่งผู้เขียนต้องการสื่อก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนหลักของการสนทนาในที่สุด คำแนะนำเบื้องต้นสามารถพบได้ในเอกสารทั้งทางวิทยาศาสตร์และไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของมันเองหรือที่เรียกว่าไม่ได้พูดถึงหัวข้อเดียว แต่พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจในกระดาษโดยรวม เนื้อหามักจะไม่ยาวมาก มีแนวโน้มที่จะสั้น แต่ชัดเจนและน่าสนใจดังนั้นจากคำนำนี้ผู้อ่านจะต้องเจาะลึกไปยังบทถัดไปหลังจากบท

ตามวิกิพีเดียคำปรารภเป็นส่วนแรกที่ระบุวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของการเขียน โดยทั่วไปจะตามมาด้วยเนื้อหาและข้อสรุป ในคำนำมักจะมีคำขอบคุณจากผู้เขียนจากนั้นจึงมีการอภิปรายสั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนปิดท้าย ในสาระสำคัญมี 3 ส่วนคือส่วนเปิดเนื้อหาและส่วนปิด

ที่เปิด

ในส่วนเปิดซึ่งโดยปกติจะอยู่ในย่อหน้าแรกถึงวรรคสองผู้เขียนมักจะแสดงความขอบคุณที่สามารถเขียนจนจบ ถึงผู้ซึ่ง? จะมีใครอีกถ้าไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคำพูดของเขาจะกล่าวถึงอัลลอฮ์ SWT และก็เหมือนกันสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ โดยปกติประโยคเริ่มต้นจะขึ้นต้นด้วยประโยค 'สรรเสริญความกตัญญูกตเวที'

ตัวอย่าง:

การสรรเสริญเป็นของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเพราะโดยพระคุณของพระองค์งานทางวิทยาศาสตร์นี้จะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังต้องการแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการจัดทำบทความทางวิทยาศาสตร์นี้

หรือ

การสรรเสริญเป็นความขอบคุณของเราสำหรับการประทับของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเพราะในที่สุดเราก็สามารถทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า "บทบาทของสมาร์ทโฟนในการสนับสนุนผลผลิตของตน" ได้อย่างถูกต้องตรงเวลา

สารบัญ

ในส่วนเนื้อหาโดยปกติผู้เขียนจะระบุเจตนาและวัตถุประสงค์ในการเขียนตามด้วยคำอธิบายเนื้อหาเล็กน้อย

ตัวอย่าง:

งานทางวิทยาศาสตร์นี้รวบรวมขึ้นเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบทบาทของสมาร์ทโฟนในชีวิต การไม่จ้องมองสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเสมอไปจะส่งผลเสียและยังสามารถเพิ่มประสิทธิผล

(อ่านเพิ่มเติม: การตรวจสอบโครงสร้างของงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบ)

สำหรับส่วนที่สองนี้ขอแนะนำว่าอย่าลงรายละเอียดมากเกินไป เนื่องจาก ii จะส่งผลให้บทนำยาวเกินไป คุณต้องอธิบายเนื้อหาของงานทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเล็กน้อย

กำลังปิด

ส่วนสุดท้ายของคำนำคือสิ่งที่เรียกว่าการปิด ในส่วนนี้ผู้เขียนมักจะขอโทษและหวังผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ทำขึ้น คำขอโทษนี้รวมถึงหากพบข้อผิดพลาดบางประการในการเขียนในภายหลัง เพราะตามที่กล่าวไปความบกพร่องของมนุษย์ความสมบูรณ์เป็นของพระเจ้าเท่านั้น

ตัวอย่าง:

แม้ว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทางวิทยาศาสตร์นี้จะไม่มีข้อบกพร่อง แต่เราตระหนักดีว่าความรู้ของเรามี จำกัด มากดังนั้นเรายังคงคาดหวังการป้อนข้อมูลและคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้ข้อมูลที่อัปเดตแก่ผู้อ่าน

หนังสือที่มีเกทเบื้องต้น

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของบทนำตามความต้องการข้อเสนอเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเอกสารของคุณ

ตัวอย่างข้อเสนอเบื้องต้น

การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ SWT ผู้จัดงานแห่งจักรวาลผู้ซึ่งได้ประทานพระคุณของพระองค์เพื่อให้เราประสบความสำเร็จในการรวบรวมข้อเสนอการวิจัย 'การเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ' อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอนี้ถูกส่งมาเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับโรคเบาหวาน นี่เป็นหนึ่งในการป้องกัน แต่เนิ่นๆเพื่อลดผู้ป่วยโรค

แม้ว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอนี้จะไม่มีข้อบกพร่อง แต่เราตระหนักดีว่าความรู้ของเรามี จำกัด มากดังนั้นเรายังคงคาดหวังข้อมูลและคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะจากผู้อ่านสำหรับข้อเสนอนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ .

ตัวอย่างคำนำงานวิทยาศาสตร์

การสรรเสริญเป็นความขอบคุณของเราสำหรับการประทับของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเพราะในที่สุดเราก็สามารถทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า "บทบาทของสมาร์ทโฟนในการสนับสนุนผลผลิตของตน" ได้อย่างถูกต้องตรงเวลา

งานทางวิทยาศาสตร์นี้รวบรวมขึ้นเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบทบาทของสมาร์ทโฟนในชีวิต การไม่จ้องมองสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเสมอไปจะส่งผลเสียและยังสามารถเพิ่มประสิทธิผล

แม้ว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทางวิทยาศาสตร์นี้จะไม่มีข้อบกพร่อง แต่เราตระหนักดีว่าความรู้ของเรามี จำกัด มากดังนั้นเรายังคงคาดหวังการป้อนข้อมูลและคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้ข้อมูลที่อัปเดตแก่ผู้อ่าน

ตัวอย่างเอกสารเบื้องต้น

ความขอบคุณของเราไปที่การประทับของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสำหรับการประทานพระคุณของพระองค์ในรูปแบบของโอกาสและความรู้เพื่อให้เอกสารนี้เสร็จทันเวลา

เราขอขอบคุณเพื่อนของเราที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดของพวกเขาเพื่อให้สามารถจัดระเบียบเอกสารนี้ได้ดีและเป็นระเบียบ

เราหวังว่าบทความนี้จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้อ่าน แต่นอกเหนือจากนั้นเราเข้าใจว่าบทความนี้ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบดังนั้นเราจึงรอคอยที่จะได้รับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างเอกสารในอนาคตที่ดีกว่า