นี่คือคำจำกัดความของข้อเสนอกิจกรรมที่คุณควรรู้

แน่นอนว่าในทุกโรงเรียนคุณได้จัดสิ่งที่เรียกว่าเพนซี่หรือการแสดงศิลปะ แน่นอนว่าแต่ละโรงเรียนจะพยายามเชิญดารารับเชิญหลาย ๆ คนมาทำให้มีชีวิตชีวาเพราะโดยปกติแล้วงานนี้จะตรงกับวันพิเศษที่โรงเรียนเช่นวันเกิดของโรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดงานนี้ได้สำเร็จจำเป็นต้องมีข้อเสนอกิจกรรมซึ่งจะใช้สำหรับสิ่งต่างๆ

คุณรู้แล้วหรือยังว่าข้อเสนอกิจกรรมคืออะไรและทำอะไร? ถ้าไม่แน่ใจว่าคุณอ่านจนจบเพื่อที่คุณจะได้เสนอกิจกรรมดีๆสำหรับงานโรงเรียนของคุณ

คำจำกัดความของข้อเสนอกิจกรรม

ข้อเสนอกิจกรรมมีความหมายของแผนซึ่งแปลเป็นแผนการทำงานที่ละเอียดและเป็นระบบ ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อขออนุญาตหรือมองหาผู้สนับสนุนกิจกรรม

หากเราอ้างถึง KBBI (Big World Dictionary) ความหมายของข้อเสนอคือ:

"ข้อเสนอคือแผนงานที่ระบุไว้ในรูปแบบของแผนการทำงานการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นผู้ใหญ่และรอบคอบซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยก่อนที่จะดำเนินการวิจัยทั้งการวิจัยภาคสนามและการวิจัยในห้องสมุด "

ข้อเสนอกิจกรรมประเภทต่างๆ

ความจริงข้อเสนอกิจกรรมมีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

ข้อเสนอทางธุรกิจ

ข้อเสนอที่จะใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

ข้อเสนอการวิจัย

ได้แก่ ข้อเสนอที่ใช้โดยทั่วไปในแวดวงวิชาการ ตัวอย่างที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

ข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอประเภทนี้ใช้เป็นแบบร่างแผนงานสำหรับโครงการทางธุรกิจ

ข้อเสนอกิจกรรม

ได้แก่ ข้อเสนอที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม เนื้อหาของข้อเสนอกิจกรรมคือการส่งแผนกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ตัวอย่างคือกิจกรรมเพนซีที่โรงเรียน

โครงสร้างข้อเสนอกิจกรรม

เพื่อให้สามารถจัดทำข้อเสนอกิจกรรมที่ดีคุณสามารถทำตามโครงสร้างและวิธีการทำข้อเสนอนี้:

1. ชื่อกิจกรรม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชื่อกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้อ่านข้อเสนอกิจกรรมนี้ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตั้งชื่อกิจกรรม ได้แก่ :

  • สอดคล้องกับหัวข้อกิจกรรม
  • สั้นหนาแน่นและชัดเจน
  • แสดงออกในรูปแบบของวลี

2. บทนำ

เขียนเหตุผลที่ควรทำกิจกรรมในบทนำ ดังนั้นคุณจึงคาดว่าจะสามารถแสดงความสำคัญของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการได้

3. วัตถุประสงค์

ให้วัตถุประสงค์ต่างๆของการดำเนินกิจกรรมนี้

4. เป้าหมาย

ส่วนนี้ประกอบด้วยสถาบันบุคลากรองค์กรหรือกลุ่มชุมชนที่จะเป็นผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

5. กำหนดการ

จดเวลาและสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของคุณ

6. กำหนดการจัดงาน

ในส่วนกำหนดการจะอธิบายถึงการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

7. คณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการดำเนินงานจะเขียนไว้ในส่วนนี้

8. งบประมาณ

ข้อเสนอที่ดีจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเสมอ จัดทำแผนต้นทุนที่สมเหตุสมผลและเป็นจริงจากรายรับและรายจ่าย การจัดหาเงินทุนโดยประมาณที่จัดทำโดยผู้เขียนข้อเสนอจะได้รับการพิจารณาโดยผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ งบประมาณค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การเตรียมการดำเนินการและรายงาน

9. การปิด

การปิดเป็นการสิ้นสุดของการอภิปรายการวางแผนกิจกรรม ให้เหตุผลสุดท้ายแก่ผู้ที่อ่านข้อเสนอนี้ เพื่อให้พวกเขาสนใจในการระดมทุนหรือเป็นแขกรับเชิญในรายการของคุณ

นั่นคือเรื่องของความเข้าใจและวิธีจัดทำข้อเสนอกิจกรรมที่ดี หวังว่าคุณจะสามารถเสนอข้อเสนอกิจกรรมที่ดีสำหรับงานโรงเรียนของคุณได้!