สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเขียนโฆษณา

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเราจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับโฆษณาที่มักจะปรากฏไม่ว่าจะออกอากาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ใช่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จุดมุ่งหมายไม่ใช่อื่นใดนอกจากดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้มาที่สินค้าและบริการที่นำเสนอ

เพื่อให้โฆษณาเป็นที่สนใจของผู้บริโภคโฆษณาจะต้องแสดงสิ่งที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในตลาด นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเขียนโฆษณาเพื่อให้ข้อความที่ให้เข้าใจง่ายและมีเหตุผล

มีหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณาในการเขียนโฆษณาเพื่อให้ดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้น ตัวอย่างหนึ่งที่จะนำมาใช้คือการโฆษณาเครื่องมือเพื่อสุขภาพตา ได้แก่ :

  1. สร้างข้อความที่น่าสนใจภายในข้อความโฆษณา

ในการเขียนโฆษณาสามารถเริ่มต้นด้วยประโยคที่สามารถขโมยความสนใจได้ทันทีเช่น "ค่าสายตาของคุณเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่"

  1. เสนอวิธีแก้ปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่

ตัวอย่างเช่น "เรามีวิธีแก้ลบตาจะไม่เพิ่ม แต่จะลดลง"

  1. แสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนั้นน่าซื้อ

ในการแสดงหลักฐานเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจนอกเหนือจากการแสดงคำรับรองจากผู้บริโภคแล้วยังสามารถให้การค้ำประกันเช่น "หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันเงินจะคืนให้ 100 เปอร์เซ็นต์"

(อ่านเพิ่มเติม: การรู้จักรูปแบบการนำเสนอสองแบบในการโฆษณา)

  1. ถามราคา

หลังจากดึงดูดผู้บริโภคด้วยประโยคข้างต้นแล้วผู้ลงโฆษณาสามารถส่งราคาได้ทันทีเช่น "คุณสามารถซื้ออุปกรณ์ดูแลสุขภาพตานี้ได้ในราคาเดียวเท่านั้น"

  1. เชิญชวนผู้ชม

ขั้นตอนสุดท้ายคือเชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้าชมหรือติดต่อร้านค้าที่นำเสนอโฆษณาทันที

การแก้ไขโฆษณา

นอกจากนี้เพื่อให้โฆษณาสมบูรณ์แบบก่อนที่จะออกอากาศจำเป็นต้องแก้ไขหรือแก้ไข โดยที่ในการแก้ไขนี้จะปรับให้เข้ากับกฎของภาษาและกฎการเขียนโฆษณาที่ดี มีองค์ประกอบที่ผู้ลงโฆษณาต้องพิจารณาในการแก้ไขก่อนเผยแพร่ ได้แก่ :

  • โฆษณามีโครงสร้างที่สมบูรณ์หรือไม่
  • ข้อมูลในโฆษณาเข้าใจง่ายหรือไม่?
  • โฆษณาใช้คำที่กระชับและโน้มน้าวใจไหม
  • ภาพประกอบสามารถดึงดูดผู้อ่านได้หรือไม่?
  • โฆษณาสอดคล้องกับสินค้าที่ขายและตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่?

หน้าที่ในการแก้ไขโฆษณานี้คือตรวจสอบอีกครั้งว่าโฆษณาที่ทำขึ้นนั้นสมบูรณ์แบบหรือไม่ หลังจากกระบวนการเหล่านี้เสร็จสิ้นผู้บริโภคสามารถเผยแพร่โฆษณาและเพลิดเพลินได้ทันทีทั้งในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์