ประโยคหลักผู้สร้างย่อหน้า

ข้อความที่เป็นวรรณกรรมหรือไม่ใช่วรรณกรรมจะถูกสร้างขึ้นจากชุดย่อหน้าที่ใช้เพื่ออธิบายเรื่องราวหรือความคิดและข้อโต้แย้งแก่ผู้อ่าน ย่อหน้าที่ดีและเรียบร้อยจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของย่อหน้าได้อย่างแน่นอน มีองค์ประกอบหลายอย่างที่คุณต้องใส่ใจในการสร้างย่อหน้า หนึ่งในนั้นคือประโยคหลักของย่อหน้า ประโยคหลักนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายที่คุณต้องการสื่อผ่านงานเขียนของคุณ

ย่อหน้าของประโยคหลักเป็นรากฐาน

ถ้าเราเปรียบเทียบการสร้างย่อหน้าเป็นกระบวนการสร้างบ้านประโยคหลักจะเป็นรากฐานที่รองรับบ้านทั้งหลัง หากไม่มีประโยคหลักการเขียนของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบ นั่นเป็นเพราะไม่มีสิ่งใดรองรับทุกความคิดหรือความคิดที่คุณเขียน

ดังนั้นแนวคิดหลักหมายถึงอะไร? แนวคิดหลักของย่อหน้าคือแกนกลางของประโยคหลักซึ่งประกอบด้วยความคิดหลักหรือประเด็นของการสนทนาที่ผู้เขียนหรือผู้เขียนจะถ่ายทอดให้กับผู้อ่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของแนวคิดหลักที่ผู้เขียนต้องการสื่อ

เพื่อสนับสนุนแนวคิดหลักในประโยคหลักจำเป็นต้องมีประโยคอธิบาย ประโยคนี้จะช่วยให้คุณอธิบายหรืออธิบายอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับแก่นของการสนทนา ตัวอย่างเช่นนี้

“ พี่น้องตระกูลไรท์ไม่ใช่คนเดียวที่ได้ทดลองเครื่องบิน สังเกตว่ามีนักประดิษฐ์คนอื่น ๆ อีกหลายคนรวมถึงซามูเอลเอฟโคดีที่ออกปฏิบัติการที่สนามฟาร์นโบโรประเทศอังกฤษในปี 2453 เครื่องบินที่เบากว่าด้วยความช่วยเหลือของบอลลูนอากาศร้อนพบโดยชาวฝรั่งเศสชื่อโจเซฟมงต์กอลฟิเยร์และเอทินีมงต์โกลฟิเยร์เกิดขึ้นในปี 1782 (ที่มา: บล็อก Smart Class)

จากคำพูดนี้ความคิดหลักคือว่าพี่น้องไรท์ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทดลองกับเครื่องบินของพวกเขา ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าอัญประกาศเป็นวรรคนิรนัย เนื่องจากหลังจากประโยคแรกหรือเป็นประโยคหลักที่มีการอธิบายแนวคิดหลักผ่านประโยคอธิบายในประโยคที่สองและสาม

ประเภทของย่อหน้าตามตำแหน่งของประโยคหลัก

ตำแหน่งของประโยคหลักยังสามารถกำหนดประเภทของย่อหน้าได้ ต่อไปนี้เป็นย่อหน้าหลายประเภทที่กำหนดตามตำแหน่งของประโยคหลัก

ย่อหน้านิรนัย

ย่อหน้าที่ประโยคหลักอยู่ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า

ตัวอย่างมีดังนี้

" เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีที่มีระบบปฏิบัติการที่ทำงานโดยอัตโนมัติโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โดยพื้นฐานแล้วเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเพียงระบบการนับที่รวดเร็วมากซึ่งประมวลผลข้อมูลทุกรูปแบบเป็นค่าตัวเลขหรือรหัสดิจิทัล "

ย่อหน้าอุปนัย

สำหรับวรรคอุปนัยประโยคหลักจะอยู่ท้ายย่อหน้า

ตัวอย่างมีดังนี้

“ การเรียนด้วยระบบเร่งความเร็วข้ามคืนไม่ใช่เรื่องดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันรุ่งขึ้นมีการสอบทั้งกลางวันและกลางคืนเราเพิ่งเรียนจนถึงเช้าตรู่ ผลคือเราจะเกิดอาการง่วงนอนขณะทำข้อสอบ ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ "

ย่อหน้าผสม

จากชื่อเราอาจจะเดาย่อหน้าประเภทนี้ได้ ย่อหน้าแบบผสมคือย่อหน้าที่มีประโยคหลักอยู่ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าและได้รับการยืนยันอีกครั้งในตอนท้ายของย่อหน้า

ตัวอย่างมีดังนี้

“ การอ่านเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คุณสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ได้โดยการอ่าน หากคุณต้องการที่จะฉลาดในด้านกฎหมายก็เพียงพอที่จะอ่านหนังสือกฎหมาย อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพแค่อ่านหนังสือสุขภาพ ในทำนองเดียวกันวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ก็เพียงพอที่จะอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นี้อย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการอ่านเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "

นั่นเป็นการสนทนาเล็กน้อยเกี่ยวกับย่อหน้าของประโยคหลักที่สามารถสร้างย่อหน้าได้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดถามในความคิดเห็นด้านล่าง!