การกำหนดค่า จำกัด ของฟังก์ชัน Trig

ขีด จำกัด ของฟังก์ชันตรีโกณมิติถูกกำหนดให้เป็นค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับมุมในฟังก์ชันตรีโกณมิติ การคำนวณนี้สามารถทดแทนได้เหมือนขีด จำกัด ของฟังก์ชันพีชคณิต แต่ต้องเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติก่อน

ฟังก์ชันตรีโกณมิติจะต้องถูกแปลงเป็นเอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติสำหรับขีด จำกัด ไม่ จำกัด ซึ่งเป็นขีด จำกัด ซึ่งหากแทนที่จะเป็น 0 นอกจากนี้ยังมีวิธีคำนวณขีด จำกัด ไม่ จำกัด โดยไม่ต้องใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ แต่ใช้ทฤษฎีบทขีด จำกัด ตรีโกณมิติ คนอื่นใช้ทั้งเอกลักษณ์และทฤษฎีบทพร้อมกัน

ในการกำหนดค่าขีด จำกัด ของฟังก์ชันตรีโกณมิติมีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้เช่นวิธีการเชิงตัวเลขการแทนที่การแยกตัวประกอบเวลาเพียร์และอนุพันธ์

(อ่านเพิ่มเติม: การวัดการมองเห็นโดยใช้สูตรตรีโกณมิติ)

แต่ตามค่าเราสามารถแบ่งสูตรนี้ออกเป็นสองสูตรนั่นคือสูตรที่ใกล้เคียงกับตัวเลขและใกล้เคียงกับศูนย์

X เข้าใกล้ตัวเลข

ถ้าเรามีขีด จำกัด ของฟังก์ชันตรีโกณมิติซึ่ง x เข้าใกล้จำนวน c เราสามารถกำหนดค่าของมันได้โดยการแทนที่ c ในฟังก์ชันตรีโกณมิติ สูตรมีดังนี้

ฟังก์ชันขีด จำกัด ตรีโกณมิติ

X เข้าใกล้ศูนย์

หาก x ของขีด จำกัด ฟังก์ชันตรีโกณมิติเข้าใกล้ศูนย์เราสามารถใช้สูตรด้านล่างนี้ได้

ขีด จำกัด ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2

ถ้าหลังจากแทนที่ค่า x ในฟังก์ชันตรีโกณมิติแล้วรูปแบบไม่แน่นอนคือ 0/0 ∞ / ∞ดังนั้นในการกำหนดค่าขีด จำกัด ของฟังก์ชันตรีโกณมิติคุณสามารถใช้กฎของ L'Hospital คือ

ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ความเข้าใจโดยสัญชาตญาณเกี่ยวกับขีด จำกัด ของฟังก์ชันทริกเกอร์

การเข้าใจขีด จำกัด ของฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยสังหรณ์ใจนั้นเหมือนกับขีด จำกัด ของฟังก์ชันพีชคณิต ขีด จำกัด ของฟังก์ชันตรีโกณจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อมีขีด จำกัด ทางซ้ายและขีด จำกัด ทางขวาและขีด จำกัด ทางซ้ายเท่ากับขีด จำกัด ทางขวาเท่านั้น

ฟังก์ชันขีด จำกัด สัญชาตญาณ