การทำความเข้าใจมาตราส่วน: สูตรและปัญหาตัวอย่าง

ตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนเรามักจะเห็นลูกบอลแสดงแผนที่โลกใช่มันคือโลก โลกนี้เชื่อกันว่าเป็นแบบจำลองของโลกที่มีรายละเอียดของเกาะต่างๆในโลกต่างๆ แม้จะมีพิกัดก็ไม่ผิดหากโลกจะถูกเรียกว่าโลกจำลอง อย่างไรก็ตามคุณทราบหรือไม่ว่าในการสร้างโลกขนาดหนึ่งมีการคำนวณมาตราส่วน? ขนาดนั้นคืออะไร?

มาตราส่วนคืออัตราส่วนของระยะทางในภาพกับระยะทางเดิม โดยปกติสิ่งนี้สามารถพบได้ในแผนที่หรือแผนผังชั้นเพื่อให้สามารถแสดงสถานการณ์จริงของพื้นที่ได้

แผนที่หรือแผนถูกวาดขึ้นโดยใช้มาตราส่วนที่แน่นอนเพื่อให้ยังคงแสดงสถานการณ์จริงของพื้นที่ได้ มาตราส่วนบนแผนที่หรือลูกโลกคืออัตราส่วนหรืออัตราส่วนระหว่างระยะทางบนแผนที่กับระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกในหน่วยเดียวกัน

ในขณะเดียวกันมาตราส่วนที่พบบนแผนที่และโลกจะแสดงการลดลงเสมอ ซึ่งหมายความว่าขนาดของภาพที่มีอยู่ในภาพนั้นเล็กกว่าขนาดจริงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสเกลแฟคเตอร์ซึ่งจะเปลี่ยนเฉพาะขนาด แต่ไม่เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพ สเกลแฟคเตอร์แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ :

  • ปัจจัยการขยายถ้าตัวคูณมาตราส่วนคือ k หรือ k: 1 โดยที่ k> 1
  • ปัจจัยการลดถ้าตัวคูณมาตราส่วนคือ k หรือ 1: k โดยมี 0 <k <1

(อ่านเพิ่มเติม: ประเภทแผนที่ตามมาตราส่วน)

นอกจากนี้หน่วยบนเครื่องชั่งจะต้องเหมือนกัน ต่อไปนี้เป็นสูตรในการกำหนดมาตราส่วนระยะทางจริงและระยะทางบนแผนที่มาตราส่วน = ขนาดบนแผนที่ / ขนาดจริงระยะทางจริง = ขนาดบนแผนที่ / มาตราส่วนระยะแผนที่ = ระยะทางจริง x มาตราส่วน

ตัวอย่างปัญหา 1:

ระยะทางระหว่างบันดุงและจาการ์ตาคือ 150 กม. หากระยะทางบนแผนที่คือ 5 ซม. มาตราส่วนใดบนแผนที่?

วิธีแก้ไข: หน่วยสำหรับระยะทางจริงต้องแปลงเป็นหน่วยเซนติเมตร (ม.)

ระยะทางจริง = 150 กม. = 15,000,000 ซม

ระยะทางบนแผนที่ = 5 ซม

มาตราส่วน = 5: 15,000,000 (ค่าทั้งสองหารด้วย 5)

= 1: 3,000,000 (มาตราส่วนบนแผนที่)

ตัวอย่างปัญหา 2:

ระยะห่างระหว่างเมือง A และเมือง B บนแผนที่คือ 4 ซม. หากมาตราส่วนบนแผนที่ที่ใช้คือ 1: 500,000 ระยะทางที่แท้จริงระหว่างทั้งสองเมืองเป็นเท่าใด

วิธีการแก้:

ระยะทางบนแผนที่ = 4 ซม

มาตราส่วน = 1: 500,000

ระยะทางจริง = ระยะทางบนแผนที่ / มาตราส่วน

= 4: 1 / 500,000

= 4 x 500,000 = 2,000,000 ซม. = 20 กม. (ระยะทางจริง)