คุณกำหนดแนวคิดหลักในย่อหน้าได้อย่างไร?

แนวคิดหลักหรือแนวคิดหลักคือหัวข้อที่จะกล่าวถึงในย่อหน้า ย่อหน้าที่ดีมีแนวคิดหลักและประโยคอธิบายสองสามประโยค แนวคิดหลักทำหน้าที่เป็นหัวข้อการสนทนาในขณะที่ประโยคอธิบายทำหน้าที่อธิบายหัวข้อ ย่อหน้าต้องมีแนวคิดหลักและประโยคอธิบายที่สัมพันธ์กันหรือเกี่ยวข้องกัน แล้วคุณจะกำหนดแนวคิดหลักของย่อหน้าได้อย่างไร?

ประเภทของย่อหน้าตามตำแหน่งของแนวคิดหลักแบ่งออกเป็นสามย่อหน้า ได้แก่ นิรนัยอุปนัยและย่อหน้าแบบผสม ย่อหน้าแบบนิรนัยคือย่อหน้าที่แนวคิดหลักอยู่ที่จุดเริ่มต้นในขณะที่ย่อหน้าที่มีแนวคิดหลักอยู่ตอนท้ายเรียกว่าย่อหน้าอุปนัย แล้วย่อหน้าแบบผสมล่ะ? ใช่ย่อหน้าแบบผสมคือย่อหน้าที่มีแนวคิดหลักอย่างน้อยสองแนวคิดคือตอนต้นและตอนท้าย

วิธีพิจารณาแนวคิดหลัก

การกำหนดแนวคิดหลักของย่อหน้าไม่ใช่เรื่องยากเกินไป ความถูกต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อให้สามารถค้นหาแนวคิดหลักได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณกำหนดแนวคิดหลักของย่อหน้าได้ง่ายขึ้นมีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้เช่น

1. แยกประโยคหลักออกจากประโยคพิเศษ

ประโยคหลักมักจะตามหรือนำหน้าด้วยประโยคพิเศษ เพื่อให้สามารถจดจำประโยคพิเศษได้คุณสามารถใส่ใจกับลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็คือประโยคที่มีตัวอย่างหลักฐานหรือรายละเอียดพิเศษดังนั้นหากคุณเห็นประโยคที่มีลักษณะเหล่านี้แสดงว่าเป็นประโยคพิเศษ หลังจากนั้นแยกทั้งสองออกจากกันคุณจะได้แนวคิดหลักในรูปแบบของประโยคหลัก

2. อ่านอย่างระมัดระวัง

บางทีนี่อาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคุณต้องใช้เวลาและสมาธิเพียงเล็กน้อยในการทำ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถกำหนดได้ว่าแนวคิดใดเรียกว่าแนวคิดหลักหรือซึ่งรวมถึงประโยคอธิบาย

อ่านเพิ่มเติม: นิรนัยและอุปนัย 2 ประเภทของย่อหน้าที่คุณควรรู้

2. สรุปย่อหน้า

แนวคิดหลักสามารถกำหนดข้อสรุปจากย่อหน้า ดังนั้นเมื่ออ่านย่อหน้าแล้วสรุปคุณจะได้แนวคิดหลัก

นี่เป็นสามวิธีในการกำหนดแนวคิดหลักอย่างง่ายดายที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างบางส่วนในการกำหนดแนวคิดหลักของย่อหน้า

ตัวอย่างการค้นหาแนวคิดหลักในย่อหน้า

“ ฝนตกหนักติดต่อกัน 4 ชั่วโมงทำให้แม่น้ำเอ่อล้นในหลายจุด ทำให้เกิดน้ำท่วมและอาจเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมประจำวัน น้ำที่ล้นออกมาทำให้ถนนในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังจึงทำให้พื้นที่ในการเคลื่อนย้ายของผู้อยู่อาศัยแคบลง แม้แต่ถนนตามโครงการก็ถูกน้ำท่วมและการจราจรติดขัดในจาการ์ตา สถานการณ์นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า หากไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลจังหวัด DKI จาการ์ตา”

จากประโยคด้านบนเราสามารถจดจำลักษณะของประโยคพิเศษได้ ประโยคพิเศษที่นี่ทำหน้าที่อธิบายความหมายของประโยคหลักในรูปแบบของคำอธิบายเพิ่มเติมของปัญหาที่กล่าวถึงในประโยคหลักกล่าวคือน้ำท่วมที่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรม ประโยคที่สองถึงประโยคที่สี่เป็นประโยคพิเศษที่จะสนับสนุนแนวคิดหลักในประโยคหลัก

นอกจากนี้เรายังสามารถสรุปได้จากตัวอย่างของย่อหน้าข้างบนว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการขัดขวางกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยข้อสรุปนี้เหมาะกับประโยคแรกของย่อหน้าข้างบนดังนั้นประโยคแรกจึงเป็นแนวคิดหลักของย่อหน้านี้

หากมีคำถามว่าจะกำหนดแนวคิดหลักได้อย่างไรคำตอบคือสามสิ่งนี้ ด้วยการใช้วิธีการเหล่านี้คุณสามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างง่ายดาย

คุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่? โปรดเขียนคำถามของคุณในคอลัมน์ความคิดเห็นและอย่าลืมแบ่งปันความรู้นี้กับผู้อื่นด้วย!