การทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวและเหตุการณ์

ในวงล้อแห่งชีวิตมนุษย์ทุกคนทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและสังคมมีอดีตที่ไม่ถูกลบล้างไปตามกาลเวลา เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้นำเสนอเป็นความขมขื่นหรือความสุขเสมอไป อย่างไรก็ตามอดีตยังสามารถเป็นแรงจูงใจและเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ด้วยเหตุนี้หลายรายการจึงถูกอัปโหลดกลับมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตือนความจำจึงไม่ถูกลืม ในระยะสั้นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราว

บางทีคุณอาจเคยเรียนบทเรียนประวัติศาสตร์ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ น่าสนใจใช่ไหม มาทำความเข้าใจตามไปดูกันเลย!

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราว

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอดีตที่เล่าขานในรูปแบบของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลสามารถอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เป็นลายลักษณ์อักษรความทรงจำของผู้กระทำผิดข่าวจากสื่อและแหล่งอื่น ๆ การเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์เปิดกว้างสำหรับองค์ประกอบอัตนัยของผู้บรรยายแม้ว่าจะต้องพิจารณาองค์ประกอบวัตถุประสงค์ก็ตาม

ตัวอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์สงครามเกาหลีตามคำบอกเล่าของฝ่ายเกาหลีใต้จะมีความแตกต่างจากที่ฝ่ายเกาหลีเหนือบอกอย่างแน่นอน แต่ละฝ่ายมีการตีความข้อเท็จจริงเดียวกัน

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวปรากฏในรูปแบบของการบรรยายหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ ในกรณีนี้ความจริงทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวต้องอยู่ตรงกลางระหว่างความเที่ยงธรรมและอัตวิสัยเพื่อไม่ให้มีวัตถุประสงค์หรือเป็นอัตวิสัยมากเกินไป หากเน้นความเที่ยงธรรมประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องราวอีกต่อไป แต่เป็นรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เช่นเดียวกันหากมีการหยิบยกเรื่องอัตวิสัยประวัติศาสตร์ก็จะเปลี่ยนเป็นตำนาน

(อ่านเพิ่มเติม: ประวัติศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์)

วัตถุประสงค์ของการนำเสนอประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวรวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเคารพประวัติศาสตร์ในฐานะผู้สนับสนุนความสมบูรณ์ของเอกลักษณ์ประจำชาติและสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ประวัติเป็นเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรเป็นเหตุการณ์? ในฐานะที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถเกิดซ้ำได้ อาจเป็นไปได้ว่ามีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่จะยังคงแตกต่างกันในมุมมองของบริบทเชิงพื้นที่และเชิงโลก ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 1789 เป็นช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสบนพื้นฐานของเสรีภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตไม่สามารถจัดประเภทเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้เนื่องจากมีสามประเภทที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เหตุการณ์ถูกป้อนเป็นประวัติศาสตร์ ได้แก่ :

  • เหตุการณ์ที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่สามารถพบได้ในงานอื่น ๆ
  • มีผลกระทบอย่างมากเหตุการณ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของคนทั้งกลุ่มทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
  • ความหมายเหตุการณ์มีคุณค่าและประโยชน์ต่อชีวิตของกลุ่มในอนาคตทั้งในปัจจุบันและอนาคต