การระบุโครงเรื่องการกระทำและความขัดแย้งในละคร

พวกเราบางคนคงคุ้นเคยกับคำว่าละครใช่ไหม? นอกจากจะได้ดูแล้วบางคนอาจเคยแสดง อย่างน้อยก็สำหรับการเรียน โดยพื้นฐานแล้วละครเป็นการเลียนแบบชีวิตมนุษย์ที่แสดงบนเวทีตามบทท่าทางและองค์ประกอบสนับสนุนบนเวที ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาโดยรวมของละครเรามักจะต้องระบุพล็อตของละครการแสดงและความขัดแย้งในละคร อย่างไร?

เราต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการสร้างอารัมภบทบทส่งท้ายและบทสนทนาระหว่างคนทั้งสอง

บทนำของละครทำหน้าที่เป็นบทนำระหว่างผู้ชมและเนื้อหาของละคร โดยปกติแล้วมักจะแสดงโดยนักเชิดหุ่นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้ นอกจากนี้ในตอนท้ายยังมีบทส่งท้ายซึ่งมีคำแนะนำแก่ผู้ชมหรือผู้ชมซึ่งมักจะแสดงโดยนักเชิดหุ่น และในระหว่างอารัมภบทและบทส่งท้ายยังมีบทสนทนาระหว่างตัวละครที่เป็นปัญหา

(อ่านเพิ่มเติม: วิธีการเขียนบทละคร?)

ในระยะสั้นโครงสร้างของละครประกอบด้วยบทนำบทพูดและบทส่งท้าย บทสนทนาในละครแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ปฐมนิเทศภาวะแทรกซ้อนและความละเอียด

ในขณะเดียวกันรูปแบบในละครประกอบด้วยห้าส่วน ได้แก่ ส่วน (A) ตามรูปแบบวรรณกรรมของบทสนทนา ส่วน (B) อ้างอิงจากการนำเสนอเนื้อหา ส่วน (C) ขึ้นอยู่กับปริมาณ; ส่วน (D) ขึ้นอยู่กับขนาดของอิทธิพลขององค์ประกอบทางศิลปะอื่น ๆ และส่วน (E) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

องค์ประกอบของละครเป็นอย่างไรบ้าง?

องค์ประกอบของละครยังแบ่งออกเป็นหลายส่วนรวมถึง Flow ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงโครงเรื่องของการแสดงละครตั้งแต่การแสดงครั้งแรกจนถึงการแสดงครั้งสุดท้าย การตั้งค่ารวมถึงสถานที่เวลาและบรรยากาศ ลักษณะซึ่งรวมถึงตัวละครที่ล้มเหลวตัวละครในฝันตัวละครคงที่และตัวละครที่พัฒนามาอย่างดี โต้ตอบ; ธีม; และสุดท้ายคือข้อความหรือคำสั่ง